Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Göç İdaresi, 6458 numaralı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye'de çalışma ve oturma amaçlı gelen "yabancı uyruklu kişilere", İkamet tezkeresi ya da oturum izni için ( izin süresine göre) "Yabancı Sağlık Sigortası" yapmayı şart koşmaktadır.
Yabancı Sağlık Sigortası 1 yıllık veya + 1 yıllık yapılmaktadır.

Yabancı Sağlık Sigortası fiyatı ne kadar ?

Yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi veya oturum izni almak için yaptırmak zorunda kaldıkları yabancılar için genel sağlık sigortasının fiyatı kişinin yaşına, kilosuna ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. Yabancı Sağlık için en doğru fiyat için bizlere ulaşabilirsiniz.

Teminatlar

Ayakta Tedavi: (Anlaşmalı Kurumlarda) 5.000TL %80 / %20 katılım
Yatarak Tedavi: (Anlaşmalı Kurumlarda) Limitsiz %100

Yardımcı Tıbbi Malzeme: 1.000 TL %60 / %40 katılım
Yoğun Bakım: (Anlaşmalı Kurumlarda) Günlük Yoğun Bakım Ücreti
Yurtiçi Acil Yardım ve Tıbbi Danışmanlık: Özel Şartlarda belirtilen içerik % 100

Yabancı Sağlık Sigortası kredi kartına 9 taksit


İşbu poliçe 10.05.2016 tarih ve 16 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelge ile bu Genelgede değişiklik öngören 16.06.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelgede değişiklik Yapılmasına Dair Genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.
Teminat Tablosu
Yatarak Tedavi Teminatları
 • Ameliyat
 • Hastane Tedavi
 • Hastane Oda - Refakatçi
 • Yoğun Bakım
 • Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz )
 • Anjiografi
Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Tahlil
 • Röntgen
 • Modern Teşhis
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale
Diğer Teminatlar
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans
 • Suni Uzuv ve Protez
Teminat Limiti

Tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Yatarak Tedavi Teminatı giderleri limitsiz; Anlaşma Olmayan Sağlık Kurumlarında ise Yatarak Tedavi Teminatı giderleri yıllık 50.000 TL limit ve %20 Sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.
Tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Ayakta Tedavi Teminatı giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %20 Sigortalı katılım payı ile; Anlaşma Olmayan Sağlık Kurumlarında ise Ayakta Tedavi Teminatı giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %40 Sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Ana Teminatlar

Yatarak Tedavi:

Ameliyatlı veya ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedavilerde, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor, ameliyathane, yatak–yemek, refakatçi, her türlü tıbbi malzeme, ilaç, hastalık ve komplikasyonlarınızın tedavisinde, zorunlu ve diğer hizmetlere ait yoğun bakım – yatarak tedavi giderleri teminatımız altında!

Hastane Oda - Yemek:

Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedavi masraflarınız güvencemiz altında!

Yoğun Bakım:

Yoğun bakım ünitesinde gerçekleşen tedavi giderleriniz teminatımız altında!

Ayakta Teşhis Tedavi:

Hastanede yatış gerektirmeyen tanı ve tedavilerde; doktor muayenesi, ilaç – aşı, her türlü laboratuvar tetkikleri, röntgen, fizik tedavi – rehabilitasyon, ileri tanı yöntemleri ile hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ileri tanı yöntemleri ve tıbbi gözlem - tedavi giderleri poliçenizde belirtilen yıllık limitler ve limit ödeme yüzdesi dahilinde teminatımız altında!

Yardımcı Tıbbi Malzeme:

Sigorta süresi boyunca meydana gelen kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavilerde, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan taşınabilir ve kişiye özel; atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, oturma simidi, işitme cihazından ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler sigortada belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dâhilinde teminatımız altında! *Yardımcı tıbbi malzeme teminatı, ayakta tedavi teminatı limitinden düşülerek karşılanır.

Yurtiçi Acil Yardım ve Tıbbi Danışmanlık:

Hayati tehlike gösteren ani durumlarda Groupama yanınızda! Yerinde müdahale, hastane nakli gibi Acil Yardım Hizmetleri* korumamız altında! *Sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı’nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmetini karşılar.

Kemotrapi, radyoterapi, diyaliz:

Kritik hastalıkların tedavisinde uygulanan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti) teminatımız altında!

Foreigners Health Insurance

Bize Ulaşın

(0532) 431 52 31