Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası çeşitleri


Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanı sıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış sigortalardır. Teminat sınırları, kişinin seçeceği poliçe tipine bağlı olarak değişebilmektedir.
Temel olarak iki çeşit özel sağlık sigortası bulunmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası
Daha çok A+ sağlık kuruluşlarından yararlanmak isteyen veya daha geniş kapsama sahip olup V.i.p. hizmet almayı düşünenler yaptırmaktadır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası


Yatarak Teşhis Tedavi;
Ameliyatlı veya ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedavilerde, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor, ameliyathane, yatak–yemek, refakatçi, her türlü tıbbi malzeme, ilaç, hastalık ve komplikasyonlarınızın tedavisinde, zorunlu ve diğer hizmetlere ait yoğun bakım – yatarak tedavi giderleri teminatımız altında!
Küçük Müdahale:
Küçük müdahaleleri kafanıza takmayın. Tüm bu giderler güvencemiz altında!
Oda, yemek, refakatçi:
Hastanede yattığınız her gün için oda, yemek ve ve refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleriniz korumamız altında!
Yoğun bakım:
Yoğun bakım ünitesinde gerçekleşen tedavi giderleriniz teminatımız altında!
Ayakta Teşhis Tedavi:
Hastanede yatış gerektirmeyen tanı ve tedavilerde; doktor muayenesi, ilaç – aşı, her türlü laboratuvar tetkikleri, röntgen, fizik tedavi – rehabilitasyon, ileri tanı yöntemleri ile hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ileri tanı yöntemleri ve tıbbi gözlem - tedavi giderleri poliçenizde belirtilen yıllık limitler ve limit ödeme yüzdesi dahilinde teminatımız altında!
Hastane Sonrası Ayakta Tedavi:
Hastaneden taburcu olduktan sonra hastaneye yatış nedeniyle ilgili devam eden ayakta tedavileriniz taburcu olduğunuz tarihten itibaren belirli günler dâhilinde güvencemiz altında!
Suni Uzuv ve Protez:
Sigorta süresi boyunca meydana gelen kaza veya hastalık sonucu fonksiyon kaybına uğramış bir organının fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan ve estetik amaç taşımayan parmak, el, kol, bacak protezleri ile vücuda implante edilen cihazlardan; memenin kanser tedavisi sonrasında uygulanacak protez giderleri, kalp pili, ICD (implantable cardiac defibrillator – kalp içi defibrilatör), koklear implantlar ve ağrı tedavisinde kullanılan vücut içi pompalar, gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi, poliçe teminat kapsamı içinde yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılması ve yetkili doktorun onaylaması koşulu ile, olay tarihinde yürürlükte bulunan sigortada belirtilen yıllık limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde güvencemiz altında!
Annelik:
Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavi giderleri (bebek ile ilgili harcamalar hariç), doğumun ve/veya hamilelik komplikasyonlarına bağlı tedavilerinizin kurumsal Web sayfamızda yer alan ve Pozitif Özel Sağlık Sigortası’nda geçerli olduğu belirtilen anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleştirilmesi koşulu ile sigortada belirtilen limit ve limit ödeme yüzdesi dâhilinde güvencemiz altında!
Evde Bakım:
Hastaneden taburcu olduktan sonra; doktorunuz evinizde bir hemşire tarafından bakılmanızı gerekli gördüğünde, Sigorta Şirketitarafından onaylanması koşuluyla, bakım masraflarınız teminatımız altında!
Doktor muayene:
Bir kaza ve/veya hastalık sebebiyle tanı ve tedaviniz için hastane, klinik, özel muayenehane ya da acil durumlarda evde, doktor tarafından yapılacak muayeneler ile ilgili giderler teminatımız altında!
Yardımcı Tıbbi Malzeme:
Sigorta süresi boyunca meydana gelen kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavilerde, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan taşınabilir ve kişiye özel; atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, oturma simidi, işitme cihazından ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler sigortada belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dâhilinde teminatımız altında. Yardımcı tıbbi malzeme teminatı, ayakta tedavi teminatı limitinden düşülerek karşılanır.
Kuvöz Teminatı:
Yeni doğan bebeklerin doğumdan sonra kuvözde kalmaları nedeniyle oluşan tedavi giderleri sigortada belirtilen limit dâhilinde güvencemiz altında! *Doğum teminatlı bir poliçede bir yılını tamamlayarak doğum teminatına hak kazanmış ve yeni doğan çocuğunu doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde doğum teminatlı bir poliçede sigortalayan sigortalılar kuvöz teminatından yararlanabilir.
Yurtiçi Acil Yardım ve Danışmanlık:
Hayati tehlike gösteren ani durumlarda yanınızdayız! Yerinde müdahale, hastane nakli gibi Acil Yardım Hizmetleri* korumamız altında! *Sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı’nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmetini karşılar.
VIP Check-up:
Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarında yaptırılması şartıyla, belirli tetkiklere ait sağlık giderleriniz %100 oranında teminatımız altında!
Check-up PSA:
Sigorta başlangıç tarihinde, 40 yaş ve üstünde olan erkek sigortalılarımıza PSA tarama hizmetini anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda yılda bir kez ücretsiz olarak sunuyoruz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası