Vize Seyahat Sigortası

Türkiyeye Hoşgeldiniz Vize Seyahat Sigortası

Vize Seyahat Sigortası


Hazine Müsteşarlığı tarafından "10.05.2016 tarih ve 16 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelge" kapsamında, yeni ürünümüz olan "Türkiye'ye Hoşgeldiniz Vize Seyahat Sigortası"nı sizlere sunuyoruz.
Türkiye'ye vize ile turistik veya iş amaçlı seyahat ederseniz kapsamlı ve kesintisiz güvence sağlayan,
Türkiye Seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerinizi 30.000 Euro'ya kadar teminat altına alan bir sigortadır.
Vize Seyahat Sigortası 1 hafta dan 1 yıllık sürelere kadar yapılmaktadır.
Vize Seyahat Sigortası fiyatı ne kadar ? Türkiye'ye vize ile fiyatı kişinin yaşına, kilosuna ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir.Vize Seyahat Sigortası için en doğru fiyat için bizlere ulaşabilirsiniz.
Teminatlar
Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi.
Taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli
Vefat eden sigortalının nakli
Tıbbı Tedavi teminat Limiti: 30.000.- €

"İş bu poliçe 10.05.2016 tarih ve 16 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır."

Teminat Tablosu
Tıbbi Tedavi Limiti:

30.000.-€ (Otuzbin Euro)
En yakın sağlık kuruluşuna nakil

Ekonomi sınıfı ulaşım
Vefat eden sigortalının nakli

Sınırsız
"Covid 19 Pandemi tedavisi seyahat poliçesi kapsamında teminat limit ve katılımları dahilinde karşılanmaktadır.Hastalığa Türkiye'de yakalanılmış olma şartı aranmaktadır.
Poliçe :

Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş ve EAT'ye bildirimi yapılmış Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi
Sigortalı:

Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilen yürürlükteki poliçede adı belirtilmiş ve sigorta kapsamına dahil kişidir.
Sigorta Ettiren:

Sigorta Şirketi ile sigorta sözleşmesine taraf olan ve sigorta primlerinin ödenmesi gibi sigortadan doğan yükümlülüklerinin sahibi gerçek veya tüzel kişidir.
Europ Asistance Türkiye (EAT):

Poliçe kapsamında Sigortalı'nın gerçekleşen risklerini teminat altına alan ve verilen hizmetin organizasyonu ile birlikte asistans hizmetini veren kuruluştur.
Doktor:

Türkiye veya yurtdışında tıp fakültesi diplomasına sahip hasta kabul edip, tedavi etmeye yetkili olan kişidir.

Welcome to Turkey Visa Travel Insurance

This contract covers the expenses within the scope of the Travel Insurance of the foreign insureds coming to Turkey from abroad, during their travels in Turkey and T.R.N.C. according to this Special Conditions and Travel Health Insurance General Conditions up to the payment limits and rates written on the reinsurance contract and also commits to carry out the organization and coordination that are covered. This policy shall expire upon the end of the travel which prompted the purchase of the policy and/or the insured's returning to his/her residence address (whichever is sooner).